mobile menu icon
korunka

— Obnovení tradice —

VODA, KTERÁ SE ZTRATILA A ZNOVU NAŠLA

Znovuobjevení historického pramene

30. října 1876 schválila císařsko-královská komise licenci k veřejnému užívání krondorfské kyselky. Blahodárné účinky pramene tak poznali i gurmáni ve Vídni, Berlíně či Budapešti.

Ve vřavě první a druhé světové války se pramen bohužel ztratil.

O mnoho let později, v roce 2010, byl při geologickém průzkumu objeven zdroj minerální vody, který má téměř identické složení jako dávno zaniklý přirozený vývěr minerálky Krondorf.

krondorf

SROVNÁNÍ PŮVODNÍHO PRAMENE A SOUČASNÉHO PRAMENE MINERÁLNÍ VODY KRONDORF

srovnavaci-tabulka

Obsah rozpuštěných pevných látek (TDS) 1883 mg.l-1. Celková mineralizace 2350 mg.l-1.
Obsah kyseliny ortokřemičité (H4SiO4) v minerální vodě 142 mg.l-1, po přepočtu obsah křemíku (Si) 41 mg.l-1.
*Množství fluoridů nebylo v roce 1886 měřeno.

historicka-analyza

Originální historická
analýza W. F. Gintla z r. 1886

krondorf historicke foto

Povolení čerpání a obnovení zasilatelství

V květnu roku 2015 udělilo Ministerstvo zdravotnictví ČR zdroji minerální vody Krondorf nově povolení k užívání.

30. října 2016, jsme znovu oživili také tradici ručního stáčení a zasilatelství. Exkluzivní voda tak po 140 letech znovu putuje přímo od zdroje až na stůl zážitkových restaurací.

1876

Schválení využívání pramene
c. k. komisí okresního hejtmanství.

krondorf historie

?

Ztracení pramene v průběhu
dvou světových válek.

krondorf historie

2010

Při geologickém průzkumu nalezen
pramen s podobným složením.

krondorf historie

2015

Zdroj Krondorf obdržel
od Ministerstva zdravotnictví
České republiky povolení k užívání.

krondorf historie

2016

Minerální voda s historickým názvem
Krondorf se znovu uvádí na trh jako
limitovaný exkluzivní produkt.

krondorf historie
krondorf historie krondorf historie krondorf historie krondorf historie krondorf historie

Původní klimatické lázně krondorfské kyselky

krondorf historie
podpis vylita

PhDr. Stanislav Burachovič
historik–publicista

vylita

Více se o historii minerální
vody Krondorf dozvíte zde:

 

krondorf pdf icon
This site is registered on wpml.org as a development site.